Het Haarlems Kamerkoor

Het Haarlems Kamerkoor in 1998

Het Haarlems Kamerkoor is ontstaan in 1963 als een vocaal dubbelkwartet. Onder leiding van Piet Halsema breidde het kwartet zich uit en werd de naam Haarlems Kamerkoor aangenomen. In 1974 nam Rudolf Grasman de leiding van Piet Halsema over. Van 1978 tot 1995 stond Theo Saris voor het Haarlems Kamerkoor. Van juni 1995 tot 1 januari 1998 heeft Hans van den Hombergh de leiding gehad. Daarna was er een interim-dirigent, Jan-Piet Knijff, die met het koor Bachs cantate nr. 106, 'Actus Tragicus' ingestudeerd en uitgevoerd heeft. Vanaf 1 mei 1998 stond het koor onder leiding van Elger Niels.

Het koor bestond eind 1999 uit circa 20 zangers. Het repertoire omvatte muziek van 1400 tot eind twintigste eeuw. Tijdens uitvoeringen in concertzaal of kerk werd hoofdzakelijk a cappella gezongen. Maar ook werden concerten gegeven in samenwerking met solisten of instrumentalisten. Het koor is enkele keren uitgenodigd om een koorpartij te zingen in een symfonisch werk door het toenmalige Noord-Hollands Philharmonisch Orkest en het Residentieorkest.